Cửa lưới chống muỗi có “chống muỗi” hiệu quả không?

Cửa lưới chống muỗi có “chống muỗi” hiệu quả không?